POLYAK
  • Facebook
  • LinkedIn
  • Instagram

KINIK TERMİK SANTRALİ

Kınık Termik Santrali yüksek verimli Süper Kritik pulverize kömür besleme teknolojisine sahip kazanların kullanılacağı bir santral olup 2x350 MW kurulu güce sahip olacaktır. Yıllık enerji üretimi 5.250 GWh olarak planlanmaktadır. Bu üretim miktarı yaklaşık 1,5 milyon ailenin elektrik ihtiyacını karşılayabilecek büyüklüktedir.

Yerli kaynaklarımız ile üretilecek bu enerji, ekonomik değeri 200 milyon $ olan, yıllık 900 milyon m3 doğal gaz veya 3 milyon varil petrol ithalatına karşılık gelmektedir.

Projenin inşaat aşaması 42 ay sürecek olup, ekonomik ömrü 30 yıldır. Ancak modernizasyon ve teknolojik yenilemelerle santralin ekonomik ömrü uzatılabilecektir. Santral işletmeye geçtiğinde, yılda 7.500 saat işletmede olacağı öngörülmektedir.

Santralde yakıt olarak maden sahasından temin edilecek olan yerli kömür kullanılacaktır. Santralde üretim faaliyetleri sırasında her bir ünitede 224 ton/saat olmak üzere toplam 448 ton/saat (3.360.000 ton/yıl) kömür tüketilecektir.    

Kapalı bant konveyörler ve/veya bant konveyör ile kömür stok alanındaki kapalı kömür stok silolarına nakledilen kömür, buradan yakılmak üzere pulverize kömür kazanlarına beslenecektir. 

Santralde kullanılacak olan süperkritik pulverize kömür yakma teknolojisinde, kömür öğütülerek toz haline getirilmektedir. Toz haline getirilmiş olan kömür daha sonra yüksek sıcaklıklarda yakılacağı kazana püskürtülmektedir. Yanma sonucu oluşan yaklaşık 1.400 0C sıcaklıktaki gazların ısı enerjisi, kazanda sirküle edilen su-buhar çevrimine aktarılmaktadır.

Kazanda kömürün yanması sonucu üretilen yüksek basınçlı buhar, buhar türbinine gönderilerek basıncı düşürülür. Bu basınç değişiminde ortaya çıkan enerji, mekanik olarak jeneratöre aktarılır ve elektrik üretimi gerçekleştirilir. Buhar, faydalı enerjisini kanatlar yardımıyla türbin rotoruna aktardıktan sonra çürük buhar kondensere iletilir. Türbinde iş gören bu buhar kondenserde yoğuşturularak yeniden yüksek basınç ve sıcaklıkta buhar üretimini gerçekleştirmek üzere kazana gönderilir. Buharın yoğuşması işleminde ortaya çıkan ısı, doğal çekişli kuru tip soğutma kulesinin hava emiş kanalı üzerinde bulunan eşanjörler vasıtası ile havaya aktarılacaktır. Dolayısıyla bu sistemde herhangi bir su ihtiyacı bulunmamaktadır.

Kömürün yanması sonucu oluşacak baca gazının içerdiği uçucu küllerin, atmosfere atılarak çevre kirliliğine neden olmasını önlemek için ise yüksek verimli “Elektrostatik Filtreler" kullanılacaktır. Ayrıca yanma sonucu oluşan SOx gazları için FGD, NOx gazlarının önlenmesi için de düşük emisyonlu NOx brülörler kullanılacak ve kazan ön hava ısıtıcısı ile ekonomizer arasına DeNOx (SCR) yerleştirilecektir.