POLYAK
  • Facebook
  • LinkedIn
  • Instagram

EYNEZ A.Ş. VE SOMA MYO “TEKNİKER YETİŞTİRME PROGRAMI”NI HAYATA GEÇİRİYOR!

Soma Gündem Gazetesi,11.12.2017


Türkiye’deki en önemli iş topluluklarından biri Fiba Grup’un enerji kolu olan Fina Enerji Holding’in en büyük yatırımı olan Polyak Eynez Enerji Üretim Madencilik San.Tic. A.Ş. ile Manisa CBÜ Soma MYO arasında işyeri uygulamaları eğitimi kapsamında ikili işbirliği çalışmaları gerçekleştirildi.

upload/105/wbhe_myo.PNG

Polyak İnsan Kaynakları Müdürü Serkan Özkaya, İnsan Kaynakları Uzmanı Serkan Öz ile Soma MYO Müdürü Yrd .Doç.Dr.Ayla TEKİN ve Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Fırat TEKİN arasında İntörn/ İşyeri Uygulamaları eğitimleri kapsamında yapılan görüşmeler sonucunda Polyak tarafından, Maden Teknolojisi, Sondaj Teknolojisi, Makine, Mekatronik, İş Sağlığı ve Güvenliği ve Elektrik programlarından 40 Soma MYO öğrencisini kapsayacak, yoğun teorik ve pratik eğitimlerden oluşacak “Tekniker Yetiştirme Programı (TYP)” geliştirildi. 700 – 1000 metre derinlikten tam mekanize üretim yapacak maden işletmesinin nitelikli işgücü ihtiyacını karşılamak için çok önemli kaynaklardan biri olarak görülen TYP, 5 Aralık Salı günü düzenlenen tanıtım toplantıları ile öğrencilere detaylı olarak anlatıldı. Program tanıtımı Polyak’tan İK Müdürü Serkan Özkaya, İK Uzmanları Serkan Öz, Hülya Demirkol ve İş Güvenliği ve Tahlisiye Sorumlusu Ercan Küçükali tarafından gerçekleştirildi.
Tanıtım toplantısı sonrasında TYP’na başvuru yapan 125 Soma MYO öğrencisi, kişilik envanteri, genel yetenek testi ve detay algı testlerinden geçtiler. Bu değerlendirmeler sonucunda başarılı olan öğrenciler mülakat sınavlarına çağırılacaklar. Mülakat sınavlarında başarılı olan 40 Soma MYO öğrencisi 5 mart 2017- 15 haziran 2017 tarihleri arasında Polyak TYP katılmaya hak kazanacaklar. Katılımcılar, eğitim programı boyunca servis, yemek gibi olanaklardan yararlanacaklar ve net asgari ücretin 1/3 oranında ücret alacaklar. Katılımcıların normal bir şirket çalışanı gibi başından sonuna tam bir işyeri deneyimi yaşaması sağlanmış olacak.
Programı tamamlayan herkes Polyak TYP «BAŞARI BELGESİ» ile ödüllendirilecek. Katılımcılar program boyunca, yine şirket çalışanları için uygulanan Performans Değerlendirme Sistemi kriterleri çerçevesinde değerlendirilecek olup, yüksek performans gösterenler birimlerin kadro ihtiyaçlarına göre işe yerleştirileceklerdir.