POLYAK
  • Facebook
  • LinkedIn
  • Instagram

TYP

upload/93/wbhe_3.png


TYP; Maden işletmesinde görev alacak nitelikli tekniker ihtiyacını karşılamak için Celal Bayar Üniversitesi Soma Meslek Yüksek Okulu ile geliştirilmiş bir programdır.

Bu proje çerçevesinde Maden Teknolojisi, Sondaj Teknolojisi, Elektrik, Mekanik, Mekatronik ve İSG bölümlerinden öğrenciler kapsamlı bir elemeden geçirilerek programa katılmaya hak kazanırlar.

16 hafta boyunca katılımcıların performans kriterleri; İş Bilgisi, Analitik Düşünme, İş Verimliliği, İşe Olan İlgi ve Sahiplenme, İletişim, Ekip Çalışması ve İşbirliği, İSG ve Çevre Bilinci ve Maliyet Bilinci yetkinlikleri göz önünde bulundurularak değerlendirilir.

 TYP süresince başarılı performans gösteren adaylara program sonunda iş teklifi yapılır.TYP bugüne kadar 2018 ve 2019 yıllarında olmak üzere 2 kez gerçekleştirilmiştir. 62 öğrenci programa katılmış, 19 öğrenci işbaşı yapmıştır.


upload/93/wbhe_13.PNG