POLYAK
  • Facebook
  • LinkedIn
  • Instagram

ÇEVRE

POLYAK’TA ÇEVRE TAAHHÜDÜMÜZ 

Kurumsal ve işletme stratejilerinin belirlenmesi, karar verme, planlama ve uygulamalara kılavuzluk etmesi amacıyla kabul edilen “Polyak Aile Değerleri” içerisinde yer alan Çevre Taahhüdümüz “7 Başarı Temeli” üzerinde inşa edilmiştir. 
 
• Performans İzleme: Faaliyetlerimiz neticesinde ortaya çıkan etkileri mevzuat yükümlülükleri ve uluslararası en iyi madencilik uygulamalarına göre ölçmek ve değerlendirmek.
 
• Risk Yönetimi: Faaliyetlerimiz ile ilgili olarak çevresel tehlikeleri tanımlamak ve mevcut risklerimizi yöneterek “Gerçekleştirilebilir En Makul Seviyeye Azaltmak.
• Yönetim Sistemi: İşimizin doğasında var olan çevresel risklerimizi yönetecek şekilde uygun sistem ve programlar kurmak. 

• Sıfır Deşarj: Sahadan uygun olmayan standartlarda, izinsiz deşarjları ve kontrolsüz emisyonları önlemek. 

• Yasal Uygunluk: Polyak işletmesi olarak uymak zorunda olduğumuz mevzuat, izin ve diğer gereklilikleri anlamak ve uygunluğumuzu etkin bir şekilde sürdürmek. 

• Paydaşlarla İletişim: Faaliyetlerimizle ilgili olarak etkileşimde olduğumuz tüm paydaşlarımızla etkin bir iletişim içinde olmak. 

• Denetim ve Değerlendirme: Faaliyetlerimizin yürürlükteki mevzuata, şirket politikalarına ve en iyi yönetim uygulamalarına uygunluğunu kontrol etmek ve fırsatlar için uygun aksiyonları almak. 

upload/58/wbhe_isg.png