POLYAK
  • Facebook
  • LinkedIn
  • Instagram

İŞ GÜVENLİĞİ

POLYAK’TA İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ 

İş Sağlığı ve Güvenliği nerede başlar? Yıllar boyunca bu soruya verilen cevaplar; daha fazla uyarı işaretleri, kişisel koruyucu donanımlar, disiplin süreçleri ya da benzerleri şeklinde oldu. 
POLYAK işletmesi olarak BİZLER, daha iyi bir yolu olduğunu biliyoruz. Etkin bir İş Sağlığı ve Güvenliğinin yatırım döneminde mühendislik önlemleri ile başladığına inanıyor, işletmenin risklerine göre uygun tasarımları projelendirmeyi hedefliyoruz. 

• Türkiye’nin en derin linyit madeninde; 800 metre derinliğindeki havalandırma ve servis kuyuları, 3500 metre uzunluğundaki Türkiye’nin en uzun üretim galerisi ile birleşiyor. Diğer bir ifadeyle, yeraltı işletmemizi üç ayrı noktadan yerüstüne bağlayarak acil durumlarda çalışanlarımızın hızlı ve emniyetli bir şekilde tahliyesi noktasında önemli bir avantaj sağlıyoruz. 

• Madencilikte iş güvenliğinin kilit hususlarından birisi olarak, yeraltında mümkün olan daha az sayıda insan bulundurmak amacıyla teknolojiye yatırım yaparak maden üretimini tam mekanize olarak kuruyoruz. 

• Üretimde maksimum kömür kazanımını sağlarken, diğer taraftan kendinden yanma risklerini azaltması nedeniyle arkadan göçertmeli uzun ayak metodunu kullanıyoruz. 
 
En derin, en uzun gibi özellikleri bünyesinde barındıran bir işletmede, katastrofik ölçekli risklerin ayrı olarak ele alınması ve yönetilmesi gerekiyor. 

• Derin madenciliğin kayaç üzerindeki baskısından ve formasyondan kaynaklı göçük riskinin yönetilmesi amacıyla, bir tarafta anlık deformasyon ölçümlerini takip ederken diğer tarafta çelik tahkimat, çelik hasır, zemin betonu, püskürtme beton, kaya ve halat saplama gibi tahkimat unsurlarını kullanıyoruz. 

• Ani su ve gaz degajı risklerine karşı aynalarda kontrol sondajları ile ilerleme beraberinde uygun susuzlaştırma sistemlerini kuruyor, sorunlu aküfer bölgeleri için çimento enjeksiyonu yöntemlerini uyguluyoruz. 

• Derin ve uzun galerilerin havalandırmasını yedekli bir şekilde tahsis edilmiş güçlü fanlar ve Türkiye'de ilk kez kullanılan 1400 mm çapında, anti statik ve alev almaz fan tüpleri ile sağlıyoruz. Spesifik yazılımlar ile modellemesi yapılan hava akışlarını, otomasyon sistemi sayesinde maden kontrol merkezinden anlık olarak takip edilebiliyoruz. 
 
• Kömürün kendinden yanması risklerin yönetilmesi amacıyla, sürekli gaz izleme istasyonlarına ilave olarak üretim panolarına yerleştirilecek “tüp demeti” teknolojisi ile kritik gaz değerlerini proaktif bir şekilde takip edebilirken, herhangi bir oksidasyon durumuna müdahale edebilmek için azot ve kül basma sistemlerini kuruyoruz. 

• Acil durumlara hazırlık ve müdahale planımız kapsamında, tatbikatlar ile müdahale kapasitemizi periyodik olarak gözden geçiriyoruz. Tam donanımlı ve eğitimli maden kurtarma ekibimizin bulunduğu işletmemizde personel takip sistemleri sayesinde, yeraltında bulunan tüm çalışanlarımızın yerlerini maden kontrol merkezinden noktasal olarak tespit edebiliyoruz. 

İşletme genelinde rol model bir güvenlik kültürünü inşa etmek amacıyla çıktığımız yolu ve varmak istediğimiz hedefi biliyoruz. Bir tarafta, işletmenin risklerine uygun güvenli tasarımlar için çalışırken, aynı zamanda yetkinlikler, davranış odaklı emniyet ve saha liderliğine odaklanıyoruz. 
Bu yolculuk sırasında, kara ve kirli yüzlerle bizlere hatırlatılan kömür madenciliğinin bir paradigma değişimi ihtiyacı olduğunu görüyoruz. “Kömürde biz hep böyle yapıyoruz” gibi kalıplarla mücadele etmeyi, üzgün, kömür karası yüzler yerine gülümseyen madenciler yetiştirmeyi amaçlıyor, bunun için “tüm sistemlerin merkezine en değerli varlık olan İNSANIN koyulması” gerektiğine inanıyoruz.
Şimdi daha yolun başındayız! POLYAK işletmesi olarak, madencilik hayatımızdan paylaşacak çok hikâyelerimiz olacağı inancındayız. Çünkü BİZ, ülkemiz için “Rol Model Madencilik” yapmak istiyoruz ve madenciliğe olan olumsuz algıyı değiştirmek için yola çıkıyoruz… 

POLYAK’TA İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ TAAHHÜDÜMÜZ 

Kurumsal ve işletme stratejilerinin belirlenmesi, karar verme, planlama ve uygulamalara kılavuzluk etmesi amacıyla kabul edilen “Polyak Aile Değerleri” içerisinde yer alan İş Sağlığı ve Güvenliği Taahhüdümüz “7 Başarı Temeli” üzerinde inşa edilmiştir. 
 
• Güvenlik Kültürü: Ulusal ve uluslararası iyi madencilik uygulamaları ile uyumlu olacak şekilde, şirket genelinde rol model bir güvenlik kültürü inşa etmek. 

• Risk Yönetimi: Faaliyetlerimiz ile ilgili olarak tehlikeleri tanımlamak ve mevcut risklerimizi yöneterek “Gerçekleştirilebilir En Makul Seviyeye Azaltmak. 

• Saha Liderliği: Tüm çalışanlarımızın rol ve sorumluluklarını ortaya koyarak organizasyon genelinde Kurumsal Sorumluluk prensiplerini yaymak. 

• Acil Durum Yönetimi: Acil durum müdahalelerini planlamak, periyodik olarak test ederek hazır bulunmak ve bu olaylar nedeniyle faaliyetlerimizde meydana gelecek aksaklıkları azaltmak. 

• Hayat Kurtaran Kurallar: İşimizin doğasında var olan yüksek seviyeli risklerimizi yönetmek. 
 
• Altişveren Yönetimi: İşletme bünyesinde çalışacak altişveren firmaların ve mal sağlayan tedarikçi firmaları seçmek ve performanslarının takip edilmesini sağlayacak sistemler kurmak. 

• Eğitim ve Yetkinlik: Altişveren firmalar dâhil olmak üzere tüm çalışanlarımızın işlerini şirket politika ve kurallarına uygun bir şekilde yapacak yetkinlikte olmalarını sağlamak. 

upload/59/wbhe_isg.png